Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Phim Tinh Nghich Tam The Duyen

Phim Tinh Nghich Tam The DuyenTinh Nghich Tam The Duyen

Đạo diễn:N/A
Với sự tham gia của: Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà, Huỳnh Trí Văn, Chu Thần Lệ, Ngao Gia Niên, Câu Vân Tuệ, Viên Vỹ Hào, Hàn Mã Lợi, Dương Tú Huệ, Tưởng Chí Quang, Quách Chính Hồng, Bố Vỹ Kiệt, Huỳnh Trí Hiền
Production:: N/A
Phm của: Phim Tình Cảm
Quốc gia: Phim Hồng Kông
Độ dài: : 20 Tập
Publish date: 2012
Infomation: .Phim Tình Nghịch Tam Thế Duyên.Trong phim Tình Nghịch Tam Thế Duyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét